Krokan kjøpt av Industriarbeidermuseet

Den endelige avtalen undertegnet i januar 2018.
Etter mange år med usikkerhet rundt eierskap, ombygginger og drift av Krokan, ble stedet kjøpt av Norsk Industriarbeidermuseum. 
Våren 2018 har museet stått for restaurering og ombygginger. Det har blitt skiftet ut bunnstokker, det bygges nytt kjøkken, nytt WC, og septikanlegg. 
Det går mot spennende tider for den gamle turisthytta. Den vil være i drift sommeren 2018.